Velkommen til Kordals Klit

Før 1973 var området et uberørt kuperet klit- og skovlandskab. Området ligger smukt mellem Lille Norge og Kettrup Bjerge.

Inden udstykningen af sommerhusgrunde i området var der opkørsel over klitten til 3 sommerhuse – Rigmor Nielsens hus (nu KV 81), Aalborg Jounalistforenings hus (nu KV 94) og Zachariassens hus (nu KV 112).

Sparekassen Nordjyllands Boligfond udstykkede området i 1973 i 94 sommerhusgrunde. Siden blev ekstra 11 grunde på Kordalslien optaget i Grundejerforeningen, der altså nu incl. de 3 oprindelige sommerhuse består af 108 medlemmer.

I forbindelse med udstykningen blev byggefelterne på de forskellige grunde fastlagt, og der blev tinglyst deklarationer vedr. husstørrelser, taghældning, græstørv på taget, farver m.m.
Og igennem årene er disse deklarationer blevet efterlevet, således at området idag fremstår som et særdeles attraktivt sommerhusområde, hvor husene gemmer sig i klitlandskabet.