Grundejerforening

Grundejerforeningen Kordals Klit

unnamed

Grundejerforeninegn Kordals Klit holdt stiftende generalforsamling i april 1974, og første bestyrelsesmøde 21. april samme år.

Et af bestyrelsesmedlemmerne var udpeget af Pandrup Kommune, og han mente at det var besynderligt at man kaldte området Kordals Klit, da den stedlige befolkning altid havde kaldt området for Kodals Klit…

Grundejerforeningens første formand Per Gudme forespurgte i brev af 25. april om navnet hos Landinspektørfirmaet Nellemann, der senere i et brev af 20. juni kunne oplyse følgende på grundlag af information fra postmesteren i Aabybro og fra en stednavne-interesseret arkitekt med hus umiddelbart nord for området:

Om navnet “Kordals Klit” kunne arkitekten oplyse, at en af højene i området altid har været benævnt “Kordals Bakke”. Hans oplysninger herom stammer fra en tidligere ejer af en landbrugsejendom, der tilhørte direktør Oskar Nielsen og fabrikant Kristensen Elsøe i forening. Denne ejer hed Tinus Mathiasen, og arkitekten fik netop opgivet stavemåden “Kordal” fra ham, idet han aldrig havde hørt tale om “Kodal”.

Per Gudme var formand for Grundejerforeningen i 2 år, hvorefter han blev afløst af Arvid Hansen, der bestred jobbet indtil juni 2016.