Bestyrelse

Formand
Finn Tolborg
Kastanievej 7, 9000 Aalborg
Sommerhus:  Kordalsvej 73
40255180   finn@tolborg.dk
Næstformand
Jakob Møller Hansen
Østerågade 3  2.tv., 9000 Aalborg
Sommerhus:  Kordalsvej 67
28998430   jmh@comentor.dk
Kasserer 
Anne-Mette Hegelund
Elverdalsvej 115, 8270 Højbjerg
Sommerhus:   Kordalsvej 113
61222404      elver115amh@gmail.com
Photo Keld Knøsgaard
Tagskægget 59, 9380 Vestbjerg
Sommerhus:   Kordalsvej 65
61272995   lkeld2000@yahoo.dk
Sekretær 
Anette Vesterbæk Thomsen
Rolighedsvej 37, 9400 Nørresundby
Sommerhus:   Kordalsvej 59
28917640   vesterbaekanette@gmail.com

Bestyrelsessupleanter:
Birgit Toft, Kordalssletten 1 og Anders Abildgaard, Kordalsvej 52
Revisorer:
Erik Lunden, Kordalslien 21 og Jørn Pedersen, Kordalsvej 126
Revisorsupleanter:
Anne Hussmann Christensen, Kordalslien 15 og Kurt Edelbo, Kordalsvej 47