Bekæmpelse af roser

IMG_0471
Den invasive rose – Rynket Rose – skal fjernes fra klitlandskabet,  fordi den kvæler al anden bevoksning.

Info om Rynket Rose      Rynket Rose

EU siger det, Miljøministeriet siger det, Naturstyrelsen siger det og i Grundejerforeningen Kordals Klit siger vi det også:
Rosenplanterne skal søges fjernet helt i vores område

Flere grundejere beskytter roserne, fordi de skærmer mod indkik eller støvgener fra vejen; men roserne bør erstattes af anden form for bevoksning.

Igennem mange år har vi i oktober måned betalt vores entreprenør for at sprøjte de store rosenplanter på fællesarealerne; men virkningen har været begrænset. Og mange grundejere har kun gjort en mindre indsats. – Alle fagfolk siger at roserne fjernes bedst ved at klippe dem nede ved jordoverfladen med en buskrydder, havesaks eller et ørnenæb. Når de små nye rosenskud kommer op, skal de rykkes op eller evt sprøjtes med plantegift…  Metoden har været anvendt på flere grunde med stor effektivitet og godt resultat

Hver enkelt grundejer opfordres kraftigt til at iværksætte fjernelse af roserne på egen grund. Buskrydder kan lånes gratis af foreningen (kontakt Keld Knøsgaard).

Alternativt kan man lave aftale med Grundejerforeningen, der så vil lade vores entreprenør gøre arbejdet mod en beskeden egenbetaling (kontakt Finn Tolborg).

GØR DET NU – VI VIL GERNE HAVE DEN NATURLIGE KLITBEVOKSNING TILBAGE OVERALT…

IMG_0454