Deklarationer

Hvad er en deklaration?

En deklaration er en bestemmelse knyttet til en fast ejendom, som begrænser ejerens ret til at råde over den. Hvis der er deklarationer knyttet til en ejendom, vil disse være tinglyst.
En deklaration stiftes ved, at man som grundejer beslutter sig for, eller indvilliger i, at pålægge sin ejendom en deklaration, som bliver tinglyst på ejendommen.
En servitut og en deklaration er det samme.

Gældende deklarationer for Kordals Klit.
Tinglyst på alle grunde 27. august 1973

Deklarationer

IMG_0611