Nyheder

11. september 2022
HJERTESTARTERKURSUS
Som bekendt anskaffede Grundejerforeningen sidste år efter en flot indsamling blandt grundejerne en hjertestarter, som efterfølgende blev sat op på et centralt sted i klitten - KV60.
Med hjælp fra Hjerteforeningen arrangerede vi et hjertestarterkursus. 

Interessen var stor, idet ca 20 deltog i arrangementet, hvor vi heldigvis blev velsignet med flot solskinsvejr. - Det er betryggende, at så mange i klitten nu kan hjælpe aktivt, hvis uheldet er ude i vort område.

Instruktør Per Wittenhoff var selv for nogle år siden blevet genoplivet efter et hjertestop bl.a. med hjælp fra en hjertestarter.

10. september 2022
ARBEJDSDAG I KLITTEN
Efter 3 års pause pga covid-19 afholdt vi igen en arbejdsdag i klitten. - 25 deltog i arrangementet, og der blev "gået til makronerne" hele dagen.
Vigtige arbejdsopgaver blev udført
- genplantning med marehalm og hjelme på et stort område på toppen af klitterne, hvor de invasive roser tidligere var ryddet væk
- fjernelse af invasive roser på bagsiden af klitterne med buskrydder
- etablering af flere åbninger i vejbrinken, så regnvandet kan løbe bort fra grusvejene
- fjernelse af sand og græs fra trinene på trappen mellem Kordalssletten og Kordalsvej
- fældning af flere træer på fællesareal og hos private grundejere, kørsel af træerne til enden af Kordalslien, hvor en lejet flismaskine lavede det hele om til flis
    
Her er Thomas og Signe ved at pakke flismaskinen sammen efter at et arbejdshold har udlagt et nyt flislag på "badestien"
Spar Nord personalehuset KV60 havde sædvanen tro sponsoreret drikkevarer til deltagerne, hvilke blev nydt kl 11:30 og 15:00, og Randi KV81 kom rundt med nybagt banankage.
Kl 16 samledes alle på terrasen KV73, hvor vi holdt "rejsegilde" over det udførte arbejde med servering af pølser med brød, sennep, ketchup og løg samt øl, hvidvin og rødvin.

Her var der også god mulighed for nyere sommerhusejere til at lære mange andre i klitten at kende under et par timers hyggeligt samvær.
TAK til alle der deltog aktivt i arbejdsdagen...

Februar 2022
Kordalsvej spærres på grund af kloakarbejde

mellem Kordalsvej 60 og 62   TIRSDAG DEN 15. MARTS  kl 8-16

September 2021
Begge de gamle og udslidte postkasse stativer er nu fjernet. De er erstattet af ca 40 individuelle postkasser

21. september 2019

Arbejdsdag i klitten. En del af deltagerne plantede hjelme / marehalm i det ryddede område nord for sti 16. Andre lagde ny flis på badestien, kappede invasive roser med buskryddere og klippede siderne på badestien og sti mellem Kordalssletten og Kordalsvej.
Nu bliver det spændende at følge med i, hvordan væksten på det ryddede område bliver til foråret…
Drikkevarer undervejs var igen i år sponsoreret af KV060 (Personalefond Spar Nord) og KL11 (Bent Uhrenfeldt)
En rigtig produktiv dag i et fantastisk sensommervejr.
Dagen sluttede med fælles mad og drikke for 13 af deltagerne.

20. juni 2019
Vi mener det alvorligt. – Vi vil have fjernet de invasive roser i Kordals Klit.
På forsøgsbasis hyrede vi en såkaldt “monsterklipper” 1/2 dag, og det var virkelig imponerende, hvad maskinen kunne præstere.

22. september 2018
Mange grundejere havde meldt sig til den årlige arbejdsdag. Vejret var efterårsagtigt med blæst og regnbyger; men der blev gået til makronerne med 3 buskryddere i sving.
Et stort område på det vestlige fællesareal blev ryddet for roser, og på badestien blev der udlagt store sten så cyklister og gående motiveres til at følge den flisbelagte sti, der også fik et nyt lag flis udlagt…

Drikkevarer til pauserne var sponsoreret af KV60 (Spar Nord), og en del af os søgte læ under øldrikningen på terrassen på KV81. – Efter dagens anstrengelser deltog 16 i den afsluttende hyggelige komsammen med mad og drikke. – Tak til alle for indsatsen.

27. marts 2018
Vi nåede det lige inden Påske…
Grusvejene fik idag en “overhaling” efter vinterens regn og frost – og efter store maskiners færden på vejene i forbindelse med fiber-nedgravning i nov/dec.

        

Grusvejene er nu farbare uden store huller. – Alle opfordres fortsat til at nedsætte farten på vejene…

23. september 2017
19 arbejdsomme grundejere fra KV29, KV61, KV65, KV73, KV81, KV113 og KV126 + KS05 + KL05, KL10 og KL17 gav den en ordentlig tørn på arbejdsdagen lørdag 23. sept.
Alle invasive roser blev fjernet med buskryddere på fællesarealet ved det østlige postkasseanlæg både nord og syd for Kordalsvej. Det var en anstrengende og svedig opgave…
Endvidere blev der udlagt græsmåtter, sået græs og plantet hjelme på udsatte steder på og omkring badestien. Og selve badestien fik udlagt et nyt lag flis.

I pauserne blev der nydt kølig øl sponsoreret af grundejerne fra KV60 og KL11, der ikke selv kunne deltage – og 15 fra gruppen deltog i den afsluttende middag sponsoreret af Grundejerforeningen…
Til næste år gentager vi projekt “væk med de invasive roser” med fokus på et andet område af fællesarealet.

20. oktober 2016
Sidste arbejdstørn i år blev klaret af en veloplagt gruppe. – Der blev plantet 2.000 stk hjelme på badestiens sider.
Den nuværende opsatte indhegning med snor vil blive fjernet, når planterne har fået godt fat primo 2018.

 img_0786 img_0791

26. september 2016
Vakse og arbejdssomme medlemmer arbejdede ihærdigt i arbejdsweekenden 23.-25. sept.

img_0496 img_0497
img_0499 img_0500

Der er nu ryddet op. – Der er plantet 300 bjergfyr i det ryddede område, og badestien er blevet reetableret.
Udsigtsbænken er flyttet, så indkik til sommerhusene nu er formindsket.
Der er midlertidigt opsat en spærring, så cyklister og mountinbikere tvinges til at følge badestien, ligesom denne er midlertidigt indhegnet, så beplantningen langs badestien beskyttes.