Hjertestarter

Hjertestarteren er nu sat op på sommerhuset Kordalsvej 60
TAK TIL ALLE DER HAR DONERET BELØB TIL HJERTESTARTEREN…
VI HAR TILSTRÆKKELIGE MIDLER NU TIL ANSKAFFELSE OG INSTALLATION SAMT DRIFT I EN DEL ÅR.
Nuværende  donationer:
– Aalborg Journalistforening – KV94  /      Kr. 2.000
– Personalefonden Spar Nord – KV60  /     Kr. 2.000
– Jens Vang Andersen – KV76  /   Kr.  500
– Trævarefabrikkernes udsalg i Aalborg v/Elna + Henrik Lange KV71  /   Kr. 2.000
– Bent Uhrenfeldt – KL11   /    Kr. 500
– Inge og Finn Tolborg – KV73  /   Kr. 500
– Karen Furbo + Jakob Møller – KL23   /   Kr. 500
– Hanne Spejlborg + Keld Knøsgaard – KV65    /   Kr. 500
– Poul Christensen – KS13  /  Kr. 500
– Marianne Frederiksen + Jan Hallas – KB9   /   Kr. 2.000
– Annie Fjelrad – KV54   /   Kr. 500
– Jesper + Elsebeth Severinsen – KV77   /   Kr. 500
– Eva Juel Steffensen + Svend Sørensen – KS5   /   Kr. 500
– Birthe Christiansen + Hans Ulrik Rasmussen – KV41   /   Kr. 500
– Birgit + Flemming Høyer – KV53   /   Kr. 500
– Annalise + Jørgen Grue Jensen – KV50   /   Kr. 500
– Annette Grann + Dan Normann – KV115   /   Kr. 500
– Familien Knudsen – KV117   /   Kr. 1.000
– Ingrid + Anders Abildgaard – KV52   /   Kr. 500
– Ann Gunslev + Søren Sønderholm – KL8   /   Kr. 500
– Hanne + Jørn Pedersen – KV126   /   Kr. 500
– Jane + Troels Porse – KL2   /   Kr. 500
– Birgit + Svend Toft – KS1   /   Kr. 500
– Sabine Frederichsen + Sofie Gradin – KB6   /   Kr. 500
– Familien Zachariassen – KV112   /   Kr. 500
– Elisa Vesterbæk – KV59   /   Kr. 500
– Birgitte Andersen + Søren Pedersen – KV29   /   Kr. 500.
– Mette Skou – KB2   /   Kr. 500
– Helle + Hejne Jensen – KV118   /   Kr. 500
– Familien Simonsen – KV74   /   Kr. 500
– Familien Buthler – KB5   /   Kr. 500
– Flemming Høyer – KV53   /  Kr. 500
– Aalborg Besigtigelseskontor Aps, Aalborg   /   Kr. 500
– Jette + Kim Dyhre-Petersen – KV22. /.  Kr. 500
NABO TIL KORDALS KLIT:
– Hjørdis + Bent Jørgensen – Ørnbjergvej 1   /   Kr. 500